انرژی

/

اخبار ویژه

عالی‌ترین تندیس هشتمین جایزه مسئولیت اجتماعی بر روی دستان سخاوتمند گسترش انرژی پاسارگاد

در هشتمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و هشتمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دهم و یازدهم بهمن 1402برگزار شد، گروه گسترش انرژی پاسارگاد، تندیس زرین هشتمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت (MSR) را از انجمن مدیریت ایران دریافت کرد.