بانک و بیمه

/
23:59 - 1402/11/14
 غلامرضا فتحعلی مدیرعامل بانک سینا در گفتگو با نبض نفت پاسخ میدهد:
تفاهمنامه‌های شما فقط روی کاغذ است یا اجرایی می‌شود؟