/
۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۷

واگذاری بیش از 60 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست های کلان دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال جاری میزان 60 هزار و 739 میلیارد ریال از سهام مازاد و اموال تملیکی و مازاد خود را از طریق مزایده و عرضه سهام بخشی از شرکت های تابعه یا وابسته، واگذار کرد.
کد خبر : ۶۰۳۱۳

به گزارش نبض نفت به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران،طی سال 1402 شرکت سیمرغ  از شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه ملی و مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به مبلغ 7 هزار و 247 میلیارد و 373 میلیون ریال واگذار شد.

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه هنر ایران نیز از شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه ملی به ارزش 274 میلیارد و 43 میلیون ریال  و شرکت دوده صنعتی پارس از شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه ملی نیز  به ارزش 3 هزار و 81 میلیارد و 841 میلیون ریال واگذار شد.
گفتنی است شرکت سرمایه گذاری ملی ایران از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران  به ارزش 5 هزار و 470 میلیارد و 533 میلیون ریال، شرکت زمین فدک یکی از شرکت های مدیریت طرح و توسعه آینده پویا بلا به ارزش 13 میلیارد و 105 هزار میلیون ریال و شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر نیز به ارزش 3 هزار و 782  میلیارد و 552 میلیون ریال از جمله دیگر طرح های واگذار شده است .
همچنین شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران به ارزش 9 هزار و 728 میلیارد و 432 میلیون ریال،  مجموعه گروه توسعه ملی و توسعه صنایع سیمان به ارزش 12 هزار و 529 میلیارد و 263 میلیون ریال به فروش رسید.
همچنین شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران نیز به ارزش  5 هزار و 519 میلیارد و 982 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر