/
۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۹

حضور میدانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از مدیریت خدمات فنی بازدید نمودند.
کد خبر : ۶۰۷۱۵

به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران دکتر گلپایگانی به همراه معاون مدیرعامل در امورفنی، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی ، مدیرتدارکات و امورکالا ، رییس مهندسی ساختارو بهره وری و رییس روابط عمومی و رییس حراست از مدیریت خدمات فنی بازدید نمودند. گلپایگانی پس از بازدید از کارگاههای عملیاتی باحضور در جمع مدیران و مسئولین خدمات فنی شنونده گزارش ویسی آرا بود. ویسی آرا مدیر خدمات فنی باارائه گزارش مبسوط نسبت به بیان چالشها و فرصتها ی این مدیریت اقدام نمود. وی متذکر شد بازسازی و نوسازی ناوگان خدمات فنی باعث افزایش درآمد خواهد بود. در پایان این بازدید گلپایگانی تاکید ویژه بر بهینه سازی ساختارسازمانی واحدهای خدمات فنی داشتند. وی مدیریت خدمات فنی را ملزم به ارائه طرح توسعه پیرامون خرید تجهیزات ، بازسازی و نوسازی ناوگان نمود

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر