/
۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۶

قیمت طلا و سکه امروز شنبه 12 خرداد 1403 / افت قیمت طلا 18 عیار + جدول

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۶۵,۶۰۰ (سه میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.
کد خبر : ۶۱۵۲۴

 نبض نفت - بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و  ثبات قیمت سکه نسبت به دو روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلاهر اونس طلا، امروز به ۲,۳۲۷ (دو هزار و سیصد و بیست و هفت )دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلاقیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۲,۳۲۷-۱۵.۰۰-۰.۶۴ 08:01۲,۳۴۲۱۰۰.۴۲روز قبل۲,۳۳۲-۹.۰۰-۰.۳۹۲ روز پیشقیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروزهر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۶۵,۶۰۰ (سه میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیارقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۳,۳۶۵,۶۰۰-۸,۱۰۰.۰۰-۰.۲۴ 10:05۳,۳۷۳,۷۰۰۶,۹۰۰۰.۲۲ روز پیش۳,۳۶۶,۸۰۰-۵۰,۵۰۰.۰۰-۱.۵۳ روز پیشقیمت مثقال طلا 18 عیار امروزهر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۱۴,۵۷۹,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.
آخرین نرخ سکه امامیسکه امامی، امروز به ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامیقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۴۰,۷۵۰,۰۰۰۰.۰۰۰10:05۴۰,۷۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۰.۶۱۲ روز پیش۴۰,۵۰۰,۰۰۰-۷۰۰,۰۰۰.۰۰-۱.۷۳۳ روز پیش 

 

 

 

منبع:اقتصادنیوز

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر