چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 12:52 - February 21 2018
فیلم/قسمت اول/عملکرد وزارت نفت در برداشت از میدان های مشترک با عراق موفقیت آمیز نبوده است/قیمت پیشنهادی دولت برای حامل های انرژی کارشناسی نشده است
کوروش کرمپور نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با نبض نفت:

فیلم/قسمت اول/عملکرد وزارت نفت در برداشت از میدان های مشترک با عراق موفقیت آمیز نبوده است/قیمت پیشنهادی دولت برای حامل های انرژی کارشناسی نشده است

فیلم/قسمت دوم/قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا نمی کند/تصمیم نهایی را نمایندگان در صحن مجلس می گیرند
کوروش کرمپور نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با نبض نفت:

فیلم/قسمت دوم/قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا نمی کند/تصمیم نهایی را نمایندگان در صحن مجلس می گیرند

آخرین اخبار