دوشنبه 28 مرداد 1398 - 21:49 - August 19 2019
همزمان با فرا رسیدن فصل گرما در پارس جنوبی، حمل و توزیع نامناسب غذا همچنان در فازهای 15 و 16 انجام می شود.