پنجشنبه 02 آذر 1396 - 03:29 - November 23 2017
ایستاده در خیابان طالقانی

ایستاده در خیابان طالقانی

کار ساخت بنای ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت با هزینه ای بالغ بر 15 میلیون تومان در اواسط دهه 30 خوشیدی در محل سابق باشگاه شركت ملي نفت واقع در خيابان طالقاني آغاز شد و تا اوایل دهه 40 به پایان رسید.
فرآیند بهبود نبض یکصد ساله نفت ایران

فرآیند بهبود نبض یکصد ساله نفت ایران

دریافت ها از بررسی تاریخ نفت کشور گواه آن است تنها داروی نجات بخش سرگردانی بزرگترین سرمایه ملی کشور طی یک قرن اخیر دانش افزایی و آگاهی بوده است به گونه ای که با ارتقای تدریجی سطح آگاهی ملی طی 6 دهه اخیر رخداد های بزرگ تاریخ نفت و اقتصادایران رقم خورده است.
نمایشگاه صنعت ساختمان درآیینه نبض نفت

نمایشگاه صنعت ساختمان درآیینه نبض نفت

نبض نفت طی روزهای برگزاری نمایشگاه با حضور در برخی غرفه ها و مصاحبه با مسئولان شرکت های حاضر در نمایشگاه تلاشی در رصد نبض نمایشگاه هفدهم و مسائل مرتبط با حوزه ساختمانی و نفت داشت.