پنجشنبه 21 آذر 1398 - 04:37 - December 12 2019
حسین طالبی مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی و معدنی شرکت چادر ملو در گفتگو با نبض نفت:
محمد فلاحی رئیس شعبه کیش بانک کارآفرین در گفتگو با نبض نفت :
محمود ثقفی مدیر فروش شرکت نارگون کیش در گفتگو با نبض نفت:
مسعود قاسمی قائم مقام مدیر عامل زیما توسعه پارسیان کیش در گفتگو با نبض نفت:
کاوه کریمی معاون عملیات و توسعه گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما در گفتگو با نبض نفت:
ابوالفضل شهرآبادی معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس در گفتگو با نبض نفت:
کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با رویکرد کاربردی و به منظور معرفی ابزارهای نوین تأمین منابع مالی داخلی برای پروژه‌ها، تسهیل مبادلات مالی مبتنی بر پلت‌فرم‌های نوظهور مالی و مدیریت هزینه برای شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت مشتمل بر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با اتکا به پژوهش و فناوری‌های صورت گرفته اخیر برگزار می‌شود.
ﻣﻮﺿﻮع تأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ الزامات اﺟﺮای ﭘﺮوژه‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب می‌گردد.
عمر ساختمان در ایران 25 سال است
ریس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان در سومین همایش اتحادیه تاسیسات مکانیکی تهران با اشاره به اینکه موسط عمر مفید ساختمان در ایران 25 سال است گفت: در این دوره از همایش به تاسیسات مکانیکی ساختمان به عنوان فاکتوری مهم که باعث فرسودگی ساختمان می‌شود پرداخته شد.
تحریم ها در بسیاری از شرکت های تولیدی جنبه مثبت دارند
مسئول بازاریابی شرکت ژیتال:
مسئول بازاریابی شرکت‌ ژیتال با اشاره به جنبه مثبت تحریم ها گفت: با اعمال تحریم ها فروش محصولات داخلی بالا می رود.
صفحه  از ۱۱