/
۰۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۶

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

دومین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع در سال جاری با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور محمد رضا محموپناه معاون بانکداری جامع برگزار شد.
کد خبر : ۵۶۴۷۰

به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‌، در این جلسه محمدرضا محمودپناه ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح داده های مشتریان، خواستار همکاری شبکه شعب و واحدهای ستادی در این امر شد.

 در طول این نشست که روسا‌، معاونان و کارشناسان ادارات کل بانکداری تجاری‌، بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری‌، بانکداری خرد‌، سازمان و روش‌ها‌، روابط عمومی‌، عملیات بانکی و اطلاعات بانکی با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند‌، مدیران پروژه‌ها به ارائه وضعیت پیشبرد برخی از راهکارها و تشریح چالش‌های اجرایی آنها پرداختند.

وضعیت پیشبرد پروژه‌هایی چون مرکز تماس یکپارچه‌، سامانه CRM و ملی پیک توسط مدیران پروژه‌ها گزارش گردید. همچنین دستاوردهای نهایی پروژه‌های اعتباربخشی به داده های مشتریان و بخشبندی کلان مشتریان طرح و بررسی شد.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر