/
۰۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۵

مدیرمنایع انسانی شرکت ملی حفاری ایران: واكاوی گروه های شغلی مورد نیاز شركت ملی حفاری ایران در آزمون استخدامی اردیبهشت سال ۱۴۰۲

مدیرمنایع انسانی شرکت ملی حفاری ایران از واکاوی گروه های شغلی مورد نیاز معاونت ها و مدیریت ها عملیاتی و ستادی این شرکت در آزمون استخدامی ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ خبر داد
کد خبر : ۵۶۶۳۹

به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران ،مدیرمنایع انسانی شرکت ملی حفاری ایران: 

واکاوی گروه های شغلی مورد نیاز شرکت ملی حفاری ایران در آزمون استخدامی اردیبهشت سال ۱۴۰۲

مدیرمنایع انسانی شرکت ملی حفاری ایران از  واکاوی گروه های شغلی مورد نیاز معاونت ها و مدیریت ها عملیاتی و ستادی این شرکت در آزمون استخدامی ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، عبدالرحمان نساج در این باره گفت:  از تعداد ۶۲۷ نفر پذیرفته شدگان  در مرحله نخست این آزمون ( معادل سه برابر ظرفیت مورد نیاز)، اقدامات لازم برای ۲۸۴ نفر در گروه های شغلی اعلام شده پس از انجام ارزیابی و مصاحبه شغلی و تایید از سوی مراجع ذیصلاح، به منظور تثبیت در برابر سمت های بلاتصدی صورت می پذیرد. 

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت  موضوع برنامه های آموزشی مورد نیاز متناسب با  سمت ها مورد نظر از سوی حوزه های تخصصی تحت نظارت این مدیریت پیش بینی و برای اجرا برنامه ریزی خواهد شد، افزود: ظرفیت مورد نیاز این شرکت در این آزمون در قالب گروه های شغلی مشاغل بازرگانی / بازاریابی ۲ سمت،  عملیات حفاری ۱۸۹ سمت، تعمیرات و نگهداری ۸۶  سمت، طراحی / فنی مهندسی ۶ سمت و مشاغل مطالعاتی، برنامه ریزی و مشاوره ای یک  سمت می باشد. 


نساج اظهار کرد: از ۱۸۹ نفر پذیرفته شده در گروه شغلی عملیات حفاری، ۱۲۳ سمت حفار پیش بینی شده که پس از فرآیند ارزیابی و اعلام نتیجه، کارشناسان منتخب در برابر سمت حفار به کار گرفته می شوند که در فرآیند عملیات حفاری در کنار سایر سمت ها تاثیر بسزایی خواهد داشت.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر