03 مهر 1402
کد خبر: ۵۶۸۵۵
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۶
سکه امامی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۴۱۷۰۰۰ تومان افزایش، ۲۸,۲۵۷,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.نیم سکه در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.ربع سکه در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر سکه گرمی با افزایش ۰.۸۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی
نبض نفت -۲ روز پیش سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که ۳ روز پیش تا ۲۷,۸۴۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و هشتصد و چهل هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۱.۴۷ درصدی به ۲۸,۲۵۷,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار) تومان رسید.
قیمت نیم سکه
۲ روز پیش نیم سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که نیم سکه که ۳ روز پیش تا ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۶۶ درصدی به ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
قیمت ربع سکه
۲ روز پیش ربع سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که ربع سکه که ۳ روز پیش تا ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی
۲ روز پیش هر سکه گرمی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر سکه گرمی که ۳ روز پیش تا ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۸۳ درصدی به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید.


منبع:اقتصادنیوز 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان