/
۲۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۸

آغاز طرح سنجش، توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک توسعه تعاون

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: طرح سنجش، توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک توسعه تعاون با همکاری موسسه عالی آموزش بانکداری ایران آغاز شد.
کد خبر : ۵۶۹۲۴

به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون محمد شیخ حسینی افزود: طرح سنجش، توسعه و پرورش مدیران آینده بانک توسعه تعاون مصداق عینی و عملی از اقدام تحولی در بانک محسوب می شود که درعین تحرک بخشی به افزایش انگیزه،دانش،مهارت، بینش و تجربیات سرمایه انسانی بانک، امیدآفرینی مضاعفی را برای آینده بانک توسعه تعاون به ارمغان خواهد آورد .
وی با اشاره به کاربست توأم رهبری و مدیریت در راهبری صعنت بانکداری در عصر حاضر گفت: نقش مدیران حرفه ای در توسعه بسیار مهم و حرفه ای کردن مدیریت برای نیل به توسعه جزو پیش نیازها است .
شیخ حسینی ادامه داد: مدیریت حرفه ای به عنوان یک ضلع اساسی برای نیل به توسعه پایدار است و توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بانکها در بلندمدت به شایستگی مدیران و رهبران شایسته وابسته است.
به گفته وی، مدیریت، بنیادی ترین چالش صنعت در دنیای کنونی است. امروز صنعت بانکداری با نسل دیجیتال، صنعت دیجیتال و زندگی دیجیتال و مدل های کسب و کار دیجیتال سروکار دارد، بنابراین توجه به مقوله تربیت مدیران آینده با نگاه والگوی فکری مذکور اجتناب ناپذیر می نماید .
شیخ حسینی طرح سنجش، توسعه و پرورش مدیران آینده بانک توسعه تعاون را برنامه ای همسو با سیاست های دولت سیزدهم ذکر کرد و گفت: در این طرح موضوعات کلیدی چون شایسته سالاری، مدیریت استعداد، جانشین پروری، نخبه گرایی، توجه به سرمایه انسانی، توزیع فرصت و شانس برابر آموزشی و پیشرفت شغلی، عدالت سازمانی به منصه ظهور خواهد رسید.
وی بیان کرد:همه کارکنان بانک در رقابتی برابرودانش محور در مسیر خدمت به کشور متناسب با توانمندی ها و استعدادها قرار خواهند گرفت که محصول چنین فرایندی،مسیر وافق روشن و مطلوب پیش روی بانک توسعه تعاون در دهه آتی خواهد بود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد:طرح مذکور در راستای برنامه نخبه پروری و جانشین پروری در بانک در سه مرحله، طراحی و برگزاری آزمون سنجش دانش عمومی بانکی، مصاحبه و شناسایی افراد با استعداد و در نهایت تدوین و اجرای برنامه آموزش و توسعه افراد شناسایی شده به عنوان مدیران آینده بانک عملیاتی می شود.
شیخ حسینی با اشاره به اجرای برنامه با همکاری موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، افزود:برگزاری برنامه با همکاری موسسه مذکور از ویژگی های متماز طرح سنجش، توسعه وپرورش مدیران آینده بانک به شمار می رود و عملیاتی شدن هر سه مرحله طرح توسط موسسه مذکورمزیت های زیادی برای بانک و جامعه هدف خواهد دارد.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اشاره به تاکید مدیرعامل بانک در زمینه سنجش، توسعه استعداد وپرورش مدیران آینده بانک گفت: طرح مذکور با انتشار فراخوان عمومی در سطح کل بانک ودعوت همکاران علاقه مند آغاز و پس از غربالگری داوطلبان با فرایند مصاحبه، برنامه آموزش و توسعه افراد منتخب به عنوان مدیران آینده بانک اجرایی خواهد شد.
کریم میرزاخانی افزود: طرح مذکور در بعد درون سازمانی با ارتقای انگیزه و امیدآفرینی در کارکنان بانک توسعه تعاون و در بعد برون سازمانی با ارتقای برند، شهرت بانک و ذهنیت شایسته محوری در جامعه بانکی نسبت به بانک توسعه تعاون دستاورد بسیار گران قیمتی برای دهه آتی بانک خواهد داشت.
وی با اشاره مدل سازمان های یادگیرنده گفت: سازمان های یادگیرنده باید توسط مدیران یادگیرنده اداره شوند و فرآیندهای توسعه برای مدیران شایستگی می آفریند و این شایستگی ها به اثربخشی مدیریت در بانک منجر خواهد شد که چنین مدل فکری در قالب طرح سنجش، توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک محقق می شود.
رئیس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون نیز ماهیت طرح سنجش، توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک را تحولی و استراتژیک خواند و گفت:بخش اول طرح سنجش، توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده، آزمون خواهد بود و ثبت نام کنندگان در آزمونی مشتمل بر مواد درسی بانکداری داخلی1،بانکداری داخلی2، بانکداری بین الملل، حقوق بانکی، حسابداری بانکی، بانکداری اسلامی- تعاونی و بانکداری الکترونیک - دیجیتال شرکت خواهند کرد.
حسن عاشقی زمان پیش بینی شده برای آزمون را نیمه اول آبان ذکر کرد و افزود: آزمون به شیوه ترکیبی و همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی درباره چگونگی شرکت در طرح بیان کرد:همکاران علاقه مند در قالب چندین فراخوان به شیوه های مختلف در سطح کشور به ثبت نام و اعلام علاقه مندی دعوت شدند و منابع مطالعاتی کمکی به منظور مساعدت به جامعه هدف از مسیرهای مختلف اعلام شده است.پس از برگزاری آزمون از افرادی که حدنصاب مورد انتظار در آزمون را کسب کرده باشند، در آذرماه مصاحبه به عمل خواهد آمد و پس از موفقیت، برای این دست از همکاران، برنامه آموزشی توسعه مهارت مدیریت بانکی تدوین و برگزار خواهد شد.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر