/
۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۱

استقرار سیستم PHSER در مگا پروژه الماس ماهشهر برای اولین بار در هلدینگ خلیج فارس

🔹جلسات (Kick off Meeting) استقرار سیستم PHSER با حضور مدیرعامل شرکت الماس ماهشهر و دیگر مدیران ارشد این پروژه، مدیر HSE شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی امروز برگزار شد.
کد خبر : ۵۸۱۱۲

به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی پتروشیمی خلیج فارس؛ این قرارداد جهت استقرار فرآیند Project HSE Review در تمامی مراحل پروژه و به منظور حصول اطمینان از مدنظر قرار گرفتن الزامات مربوطه و شناسایی کمبودها وعدم انطباق‌ها در هر یک از مراحل طرح و در نتیجه بهبود اهداف و پیشگیری است.
لازم به ذکر است استقرار سیستم PHSER در مگا پروژه الماس ماهشهر برای اولین بار در سطح هلدینگ است که در این فاز از پروژه تعریف و به منظور استقرار آن، عقد قرارداد شده است.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر