/
۲۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۷:۵۰

امضاي چهار تفاهمنامه در حاشيه نخستين همايش و نمايشگاه بين المللي ايران پتروكم

چهار تفاهمنامه در حاشيه نخستين همايش و نمايشگاه بين المللي ايران پتروكم ميان شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي با شركت هاي هيلاويس، کنترل فرآیند دادمان، شرکت توسعه سامانه نوین سانا و شركت فناوران منعقد شد.
کد خبر : ۵۹۸۲۳

نبض نفت - در حاشيه نخستين همايش و نمايشگاه بين المللي ايران پتروكم، تفاهم نامه ها داخلی سازی کولد باکس(COULD BOX) با هدف همکاری، انتقال و توسعه دانش فنی ، طراحی و مشارکت در ساخت تجهیزات کلدباکس و مبدل های کرایوژنیک در واحد‌های پتروشیمیایی به مدت ٣ سال از زمان عقد تفاهم نامه با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت دانش مهندسی و ساخت داخل کشور و توسعه توانمندی ها از طریق تشکیل مشارکت بين شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت هیلاویس منعقد شد. در ادامه اين نمايشگاه تفاهمنامه همکاری، انتقال و استفاده از دانش و اطلاعات فنی طراحی و مشارکت، بررسی، صفحه گذاری و تکمیل داده ها و اطلاعات فنی سیستم های انتقال مواد و بسته بندی در واحد های تولید پلی الفین با هدف استفاده حداکثری از دانش مهندسی ایرانی و افزایش عمر ساخت داخل و کنسرسیوم سازی ميان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت کنترل فرآیند دادمان (RAPCO) به مدت دو سال از زمان امضا، منعقد شد. تفاهم نامه سیستم مدل سازی اطلاعات ساخت BIM با هدف همکاری انتقال توسعه دانش فنی و پیاده سازی فرآیند های دیجیتال سازی و مدل سازی اطلاعات پروژه در واحد‌های پتروشیمی و با هدف استفاده حداکثری از دانش مهندسی داخل کشور، ارتقا سطح کیفی پروژه ها انجام شد، بين شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت فن آوران اين طرح به مدت ۶ ماه از زمان امضا تفاهم‌نامه، به امضا رسيد. تفاهم‌نامه استقرار سیستم جامع مدیریت (PMIS) با هدف پیاده سازی سیستم نرم افزاری مدیریت پروژه جهت همکاری و انتقال توسعه دانش فنی، طراحی و مشارکت در تولید پیاده سازی سیستم های نرم افزاری مدیریت طرح و پروژه در واحد‌های پتروشیمیایی با هدف استفاده حداکثری از دانش مهندسی داخل کشور، تجمیع و توسعه توانمندی ها از طریق تشکیل مشارکت ها به مدت ٢ سال از زمان امضا تفاهم‌نامه بين شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت توسعه سامانه نوین سانا، امضا شد.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر