/
۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۸

رونمایی از لیست ائتلاف نوآوران

کد خبر : ۶۰۰۲۳

شورای ائتلاف نوآوران با محوریت نخبگان کشور لیست بهترین نامزدهای انتخاباتی مجلس تهران را از طریق پایش و شناسایی ظرفیت علمی و اجرایی بهترین کاندیداهای حوزه انتخابیه تهران شناسایی و از بین این بهترین کاندیداها  با هدف پاسخ به مطالبات مردم و ارائه راهکار برای اولویت های معیشتی و اجتمائی، یک لیست 30 نفره را با نام شورای ائتلاف نوآوران و نخبگان مردمی به شرح زیرمنتشر کرد:
 لیست 30 نفره کاندیداها
6251
سید مهدی علوی نیا
5165
سید روح اله سیدی
8412
محمد میرزائی منش
8691
محمد نوروزی فرد
2829
مریم تندگویان
1245
علی احمدزاده
4337
فریدون رستمی
3557
منصور حقیقت پور
7889
علی مطهری
4629
سید ابوالقاسم رئوفیان 
2124
عادل شیرازی
8947
محمد ولی زاده
6138
فاطمه عزیزخانی
5845
عفیفه عابدی
3511
سیدجواد حسینیان
3856
محمد خوش چهره
9145
حمیدرضا یوسفی فر
4223
سید  صدراله رجایی نسب
1487
اسکندر اسدی امیرآبادی
3541
محبوب حضرتی
5735
حسین علی ضیایی
5293
مجتبی شریعتی نیاسر
2891
علیرضا جاجرمی
5852
زهرا عابدینی
7875
داوود مصطفائی
5521
داود صادقی
3833
حسین  خنیفر
1893
جعفر امینی
5887
علی عباس‍پور طهرانی فرد
7973
محمد صادق ملبوبی


 
بیانیه 1
 
ائتلاف کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شهر تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس  تشکیل و یک لیست 30 نفره  لیست 30 نفره را از بین متخصصان خوش نام و نوآور انتخاب نمودند شورای ائتلاف نوآوران مردم شریف ایران، بیان داشتند کشور عزیزمان، یادگاری درخشان از میراث فرهنگ و تاریخ و تمدن چند هزار ساله این دیار کهن می باشد. برای صیانت و پاسداشت این مرز و بوم بایستی با همت والا بهترین کاندیداها و شایسته ترین نامزدهای انتخاباتی بهترین کاندیداها و شایسته ترین نامزدهای انتخاباتی را که توانایی آنها مبتنی بر علم و دانش نوین و مدیریت نوآورانه و دانایی محورباشد انتخاب کنیم و تلاش مضاعف نمائیم تا بر مشکلات غلبه نماییم.
 
بهترین کاندیداهای شهر تهران باید کسانی باشند که مفیدترین نمایندگان مجلس شوند. به کاندیداهای لیست 30 نفره شورای ائتلاف نوآورآن تاکید شده است. لیست 30 نفره شورای ائتلاف نوآوران در صورت جلب اعتماد مردم و راهیابی به خانه ملت از تجربیات جریانات سیاسی و عدم موفقیت های غالب در کشور در چند دهه گذشته که با کشمکش های بی حاصل سیاسی و بی برنامگی، موجب هدر رفت منابع عظیم ملی و فرصتهای گرانبها شده است درس بگیرند. و خود را درگیر کشمکش های سیاسی نکنند. تمام توانایی خود  را برای  خدمت به مردم و رفع مشکلات اقتصادی به کار بگیرند
 
بهترین کاندیداهای شهر تهران یا بهترین حزب ها که لیست سی نفره ارائه می دهند باید بدانند که هرگونه تصمصم بی خردانه منجر به کاهش کیفیت زندگی مردم می گردد.
 
لذا شورای ائتلاف نوآوران در شهر تهران  با بکارگیری ظرفیت جوانان، بانوان و نیروهای مجرب از فرهیختگان، متخصصین، نخبگان، پژوهشگران، صنعتگران، اصناف، فرهنگیان، کسبه، اصحاب رسانه، حقوق دانان، انجمن های صنفی، فنی و مهندسی به عنوان جریانی اندیشه ورز و خردگرا  در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصاد دانش بنیان و نوآور، موجودیت خود را جهت خدمت پاک و صادقانه، شفاف و آینده ساز برای توسعه پایدار کشور و خروج از ابر چالشهای مردم کشور عزیزمان اعلام می دارد.
 
لیست
 
لیست سی نفره بهترین کاندیداهای شورای ائتلاف نوآوران کاندیداهای حوزه انتخابیه تهران حوزه
 
1: سید مهدی علوی نیا  کد 6251
 
2: محمد میرزائی منش  کد 8412
 
3: سید روح الله سیدی  کد 5165
 
4: محمد نوروزی فر   کد 8691
 
5: مریم تندگویان    کد 2829
 
6: علی احمد زاده کد 1245
 
7: فریدون رستمی   کد 4337
 
8: منصور حقیقت پور کد 3557
 
9: علی مطهری   کد 7889
 
10: سید ابوالقاسم رئوفیان کد 4629
 
11: عادل شیرازی کد 2124
 
12: محمد ولی زاده کد 8947
 
13: فاطمه عزیزخانی کد 6138
 
14: عفیفه عابدی کد 5845
 
15: سید جواد حسینیان کد 3511
 
16: محمد خوش چهره کد 3856
 
17: حمید رضا یوسفی فر  کد 9145   
 
18: سید صدرالله رجائی نصب کد 4223
 
19: اسکندر اسدی امیر آبادی کد 1487
 
20: محبوب حضرتی کد 3541
 
21: حسین علی ضیائی کد 5735
 
22: مجتبی شریعتی نیاسر کد 5293
 
23: علیرضا جاجرمی کد 2891
 
24: زهرا عابدینی کد 5852
 
25: داوود مصطفایی کد7875
 
26: داوود صادقی کد 5521
 
27: حسین خنیفر کد 3833
 
28: محمد صادق ملبوبی کد 7973
 
29: جعفر امینی کد 1893
 
30: علی عباس پور تهرانی فر کد 5887

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر