/
۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۶

تخلف‌های ادامه‌دار در شرکت پالایش نفت شیراز/ عضو هیئت مدیرهای که پاداش بازنشستگی می‌گیرد اما باز هم مشغول به کار است

در هیئت مدیره پالایشگاه شیراز به یکی از اعضا مبلغ قابل توجهی بابت سنوات پرداخت شده اما همچنان مشغول به کار است.
..
کد خبر : ۶۰۱۰۱

به گزارش نبض نفت در طی چند سال اخیر شاهد سوء استفادههای زیادی از بیتالمال در شرکت پالایش نفت شیراز بودهایم که هیئت مدیره نقش بسزایی در این تخلفات داشته است.

در تازهترین اخباری که به این رسانه ارسال شده یکی از اعضای هیئت مدیره علیرغم دریافت سنوات و بازنشستگی همچنان مشغول به کار بوده و از رانت حضور در هیئت مدیره نهایت استفاده را کردهاند.

بر اساس ماده ۴۰ اساسنامه شرکت پالایش نفت شیراز مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نمی‌توانند وام یا اعتباری از شرکت دریافت کنند و انجام این کار به خودی خود باطل است. این در حالی است که شرکت پالایش نفت شیراز در اقدامی خلاف اساسنامه و قانون اقدام به پرداخت حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان به یکی از اعضای هیئت مدیره کرده است.

این مبلغ اواخر سال ۱۴۰۰ تاکنون و در دو مرحله به یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت بابت پرداخت بخشی از حق سنوات پرداخت شده است. همچنین مشارالیه در اواخر سال ۱۴۰۰ نامه‌ای مبنی بر اعلام بازنشستگی را به هیات مدیره شرکت پالایش نفت شیراز که خودشان در آن سمت دارند مصوب کردند در حالیکه ایشان هنوز مشغول به کار هستند.

این موضوع از لحاظ قانونی و اساسنامه یک کار خلاف بوده و از نظر شرعی نیز دارای اشکالات فراوان است. این مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان در حالی به این عضو هیئت مدیره پرداخت شده که سایر کارکنان پالایشگاه شیراز تقاضا دریافت سنوات کردهاند اما با مخالفت هیات مدیره مواجه شده است اما پرداخت آن به عضو هیئت مدیره از نظر آنها مشکلی نداشته و با اینکه حکم بازنشستگی دریافت کرده همچنان مشغول به کار میباشد.

امید است متولیان امر به موضوع رسیدگی کرده تا شاهد این همه سوء استفاده از بیت‌المال در شرکت پالایش نفت شیراز نباشیم.

 

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر