/
۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۴

خودنمایی سیاه چادرهای عشایری در دل نخستین نمایشگاه موزه ها و اسناد تاریخی صنعت نفت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با توجه به تنوع قومی استان خوزستان، طی اقدامی شایسته، در حاشیه نخستین نمایشگاه موزه ها، اشیاء و اسناد تاریخی صنعت نفت جنوب، به معرفی فرهنگ مردم استان کرده است.
کد خبر : ۶۰۲۳۲

با توجه به تنوع قومی در استان خوزستان، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اقدامی شایسته به معرفی فرهنگ مردم استان در حاشیه نخستین نمایشگاه موزه ها، اشیاء و اسناد تاریخی صنعت نفت جنوب کرده است به طوری که در بدو ورود به این نمایشگاه سیاه چادرهای عشایری خودنمایی می کنند و فرهنگ، آداب و رسوم چندین ساله عشایری خوزستان را به رخ بازدیدکنندگان می کشند.
 
مسئله مردم شناسی و مطالعه سیر تحول فرهنگ جوامع بشری در جهت ستایش تنوع فرهنگی و همبستگی  اقوام اهمیت والایی دارد.
 
حضور بانوان و مردان عشایر با لباس های محلی و پخت غذاهای سنتی در انتقال فرهنگ و سنن عشایر به بازدیدکنندگان و علاقه مندان نقش موثری داشته است.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر