/
۰۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۸

قیمت طلا سکه دلار امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳| قیمت‌ها پایین آمد

امروز قیمت طلا و سکه نزولی شدند.
کد خبر : ۶۰۴۲۲

نبض نفت -  امروز قیمت طلا در بازار داخلی ایران در مقایسه با روز قبل کاهش را تجربه کرد.
آخرین نرخ اونس طلاهر اونس طلا، امروز به ۲,۱۷۰ (دو هزار و یکصد و هفتاد) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلاقیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۲,۱۷۰۵۰.۲۳11:29۲,۱۶۵۰۰روز قبل۲,۱۶۵-۷-۰.۳۳۲ روز پیشآخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیارقیمت طلا  کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۲۶۸,۷۰۰ (سه میلیون و دویست و شصت و هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیارقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۳,۲۶۸,۷۰۰-۹,۴۰۰-۰.۲۹11:29۳,۲۷۸,۱۰۰۴۳,۷۰۰۱.۳۳روز قبل۳,۲۳۴,۴۰۰۵۳,۲۰۰۱.۶۴۷ روز پیش 
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیارهمچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۱۵۹,۰۰۰ (چهارده میلیون و یکصد و پنجاه و نه هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار مبادله ای امروزقیمت دلار  مبادله ای، امروز به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
 
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ایقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۴۳,۴۷۲۰۰11:29۴۳,۴۷۲۰۰روز قبل۴۳,۴۷۲۱۰۳۰.۲۳۷ روز پیشقیمت یورو مبادله ای امروزیورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۹۸۰ (چهل و شش هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ایقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۴۶,۹۸۰-۱۰۲-۰.۲۲11:29۴۷,۰۸۲-۲۶۹-۰.۵۸روز قبل۴۷,۳۵۱۱۰۷۰.۲۲۷ روز پیشآخرین نرخ پوندپوند امروز با کاهش ۰.۶۱ درصدی، از ۷۷,۹۲۰ (هفتاد و هفت هزار و نهصد و بیست ) تومان به ۷۷,۴۵۰ (هفتاد و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوندقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۷۷,۴۵۰-۴۷۰-۰.۶۱11:29۷۷,۹۲۰۱,۳۹۴۱.۷۸روز قبل۷۶,۵۲۶۲۵۳۰.۳۳۷ روز پیشآخرین نرخ درهم امارات مبادله ایهمچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۳۷ (یازده هزار و هشتصد و سی و هفت ) تومان معامله شد.
آخرین نرخ لیر ترکیههمچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۹۱۵ (یک هزار و نهصد و پانزده ) تومان معامله شد.
قیمت دلار کانادا امروزدلار کانادا، امروز به ۴۵,۱۵۰ (چهل و پنج هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸ درصدی داشته است.
قیمت دلار استرالیا امروزدلار استرالیا در بازار داخلی هم ۴۰,۰۵۰ (چهل هزار و پنجاه ) تومان قیمت خورد.
قیمت دینار عراق امروزهمچنین دینار عراق با کاهش ۲.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۶ (چهل و شش ) تومان معامله شد.


قیمت سکه  امامی به ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ (سی و نه میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامیقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۳۹,۱۰۰,۰۰۰-۱,۰۰۰-۰.۰۱11:29۳۹,۱۰۱,۰۰۰۶۰۱,۰۰۰۱.۵۳روز قبل۳۸,۵۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۱.۰۳۷ روز پیشقیمت نیم سکه امروزهمچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.
آخرین نرخ سکه گرمیهمچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان معامله شد.
قیمت ربع سکه امروزربع سکه در بازار داخلی هم ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و ششصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

 

 

 

منبع:اقتصاد نیوز

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر