/
۱۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۹

افزایش ۸۳ درصدی فروش پتروشیمی ارومیه در ۱۴۰۲

مجموع فروش پتروشیمی ارومیه در سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰۷ میلیارد تومان رسید که افزایش ۸۳ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.
کد خبر : ۶۰۵۲۲

 نبض نفت -  این شرکت اسفندماه ۱۴۰۲ موفق به ثبت درآمد ۱۹۱ میلیارد تومانی شد که نسبت به ماه گذشته و میانگین سال ۳۰ درصد افزایش داشت، همچنین به‌واسطه ‌بهره‌برداری ‌از طرح‌های‌ توسعه ‌جدید جمع مبلغ فروش «شاروم» در دوره ۱۲ ماهه به ۱.۸۰۷ میلیارد تومان رسید که افزایش ۸۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.
پتروشیمی ارومیه اسفندماه پارسال ۴ هزار و ۱۴۸ تن سولفات پتاسیم تولید کرد که به نسبت ماه گذشته (بهمن‌ماه ۱۴۰۲) ۱۸ درصد و نسبت به میانگین سال، ۹۱ درصد افزایش داشت، همچنین کل تولیدات سولفات پتاسیم در دوره ۱۲ ماهه به ۲۸ هزار تن رسید که ۶۵ درصد بیشتر از تولیدات سال ۱۴۰۱ بوده است.
این مجتمع در اسفندماه پارسال مقدار ۳ هزار و ۴۵۵ تن سولفات پتاسیم را در بخش داخلی به فروش رساند که افزایش ۳۹ درصدی نسبت به ماه بهمن داشته است، همچنین پتروشیمی ارومیه در دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۲، در مجموع ۳۲.۶ هزار تن از این محصول را به فروش رسانده که ۷۱ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ بوده است.
سولفات ‌پتاسیم ‌تولیدی ‌پتروشیمی ارومیه ‌به ‌شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ‌فروخته و نرخ ‌فروش‌ آن با مناقصه ‌و ‌تبعیت ‌از نرخ‌های ‌جهانی‌ کشف‌ می‌شود.
پتروشیمی ارومیه در مجموع در دوره ۱۲ ماه ۱۴۰۲ مقدار ۶۸.۶۵۰ تن فروش داشته که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۶ درصدی را رقم زده است.

 

 

 

منبع:شانا

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر