/
۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۸

قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه 23 اردیبهشت 1403| ریزش قیمت طلا و سکه+جدول

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۹۴,۷۰۰ (سه میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۱ درصدی داشته است.
کد خبر : ۶۱۱۸۹

 نبض نفت - بازار امروز شاهد روند کاهشی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت اونس طلا امروزهر اونس طلا، امروز به ۲,۳۶۰ (دو هزار و سیصد و شصت ) رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلاقیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۲,۳۶۰۰۰11:34۲,۳۶۰-۱۰-۰.۴۳روز قبل۲,۳۷۰۵۰۲.۱۲ روز پیشقیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروزقیمت طلا  کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۹۴,۷۰۰ (سه میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیارقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۳,۳۹۴,۷۰۰-۱۳,۹۰۰-۰.۴۱11:32۳,۴۰۸,۶۰۰-۹,۲۰۰-۰.۲۷روز قبل۳,۴۱۷,۸۰۰۹,۲۰۰۰.۲۶۳ روز پیشآخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیارهمچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۷۰۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد و پنج هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار مبادله ای امروزقیمت دلار  مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۴,۸۷۹ (چهل و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و نه ) تومان قیمت خورد.
قیمت یورو مبادله ای امروزیورو مبادله ای، امروز به ۴۸,۳۵۶ (چهل و هشت هزار و سیصد و پنجاه و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ایقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۴۸,۳۵۶۱۲۰.۰۲11:33۴۸,۳۴۴۱۸۰۰.۳۷روز قبل۴۸,۱۶۴-۶۱-۰.۱۳۳ روز پیشآخرین نرخ پوندپوند امروز با کاهش ۰.۷۴ درصدی، از ۷۵,۶۰۰ (هفتاد و پنج هزار و ششصد ) تومان به ۷۵,۰۵۰ (هفتاد و پنج هزار و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوندقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۷۵,۰۵۰-۵۵۰-۰.۷۴11:36۷۵,۶۰۰-۱,۷۵۰-۲.۳۲روز قبل۷۷,۳۵۰-۲۵۳-۰.۳۳۳ روز پیشآخرین نرخ درهم امارات مبادله ایهمچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۲۰ (دوازده هزار و دویست و بیست ) تومان معامله شد.
آخرین نرخ لیر ترکیهلیر ترکیه، امروز به ۱,۸۵۵ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۳ درصدی داشته است.
آخرین نرخ دلار کانادادلار کانادا امروز با کاهش ۰.۲۲ درصدی، از ۴۴,۱۰۰ (چهل و چهار هزار و یکصد ) تومان به ۴۴,۰۰۰ (چهل و چهار هزار) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروزهمچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۹,۹۰۰ (سی و نه هزار و نهصد ) تومان معامله شد.
آخرین نرخ دینار عراقهمچنین دینار عراق با کاهش ۲.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۵ (چهل و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت سکه  امامی به ۴۱,۱۵۰,۰۰۰ (چهل و یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامیقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۴۱,۱۵۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۱۳11:32۴۱,۲۰۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰-۰.۷۳روز قبل۴۱,۵۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۰.۴۸۳ روز پیشقیمت نیم سکه امروزنیم سکه، امروز به ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکهقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۲۳,۸۰۰,۰۰۰۰۰11:32۲۳,۸۰۰,۰۰۰۰۰روز قبل۲۳,۸۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۰.۴۲۳ روز پیشآخرین نرخ ربع سکههمچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.
قیمت سکه گرمی امروزهر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

 

 

 

منبع:اقتصادنیوز

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر