/
۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۲

رتبه دانشگاه صنعت نفت در نظام رتبه بندی RUR

بر اساس گزارش «آژانس رتبه‌بندي رار (RUR)» در سال 2023 میلادي، دانشگاه صنعت نفت از نظر معیار پژوهش در جایگاه 571 جهان و 13 ملی جاي گرفته است.
کد خبر : ۵۵۱۹۵

رتبه دانشگاه  صنعت نفت در نظام رتبه بندی RURبه گزارش نبض نفت بر اساس گزارش «آژانس رتبه‌بندي رار (RUR)» در سال 2023 میلادي، دانشگاه صنعت نفت از نظر معیار پژوهش در جایگاه 571 جهان و 13 ملی جاي گرفته است.

موسسه رتبه‌بندي دانشگاهی رار(RUR)، در سال 2013 در مسـکو تاسیس و راه اندازي شد. این موسسه، موسسات آموزش عالی را بر اساس  20شـاخص، مورد بررسـی و ارزیـابی قرار داده و به صورت سالانه به انتشـار رتبه دانشـگاه‌هاي برتر دنیا بر اساس چهار معیار آموزش، پژوهش، تنوع بین‌المللی و پایداري درآمد (درآمد موسـسه و درآمد تحقیقاتی) می‌پردازد. هدف اصـلی این رتبه‌بندي سنجش عملکرد مؤسسه‌هاي برتر جهان برپایـۀ چهـار معیـار کلیـدي (آموزش، پژوهش، تنوع بین‌المللی، پایـداري مـالی) به منظورشـناسایی وضـعیت دانشـگاه توسط مـدیران و کمک به دانشجویان در راستاي انتخاب موسسه مورد نظرشان براي ادامه تحصیل می‌باشد.

 

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر