/
۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۹

قیمت دلار امروز پنجشنبه 26 مرداد 1402

دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۳۰ تومان کاهش، ۴۸,۷۵۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲ تومان کاهش، ۴۱,۳۱۸ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل با کاهش ۷.۷۲ درصدی نسبت به ۱۷۸ روز پیش، ۴۱,۵۴۹ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۱۷۹ روز پیش، ۳۰,۴۱۶ تومان معامله شد.دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۳۰ تومان کاهش، ۳۶,۲۲۲ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر : ۵۶۳۵۱

قیمت دلار در بازار آزاد

نبض نفت _امروز دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۴۹,۱۸۰ (چهل و نه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۸۸ درصدی به ۴۸,۷۵۰ (چهل و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار در صرافی ملی

امروز دلار در صرافی ملی مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۱,۳۲۰ (چهل و یک هزار و سیصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ - با کاهش ۰ درصدی به ۴۱,۳۱۸ (چهل و یک هزار و سیصد و هجده ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۷.۷۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۱۷۸ روز پیش تا ۴۴,۷۶۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ - به ۴۱,۵۴۹ (چهل و یک هزار و پانصد و چهل و نه ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

۱۷۸ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۱۷۹ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۱۷۹ روز پیش تا ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ - به ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

امروز دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۳۶,۴۵۲ (سی و شش هزار و چهارصد و پنجاه و دو ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۶۳ درصدی به ۳۶,۲۲۲ (سی و شش هزار و دویست و بیست و دو ) تومان رسید.

 منبع:اقتصادنیوز 

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر