/
۲۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۵

قیمت دلار امروز جمعه 27 مرداد 1402

دلار در بازار آزاد در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۸۰ تومان کاهش، ۴۸,۹۰۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در صرافی ملی با کاهش ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۱,۳۱۸ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل با کاهش ۷.۷۲ درصدی نسبت به ۱۷۹ روز پیش، ۴۱,۵۴۹ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۱۸۰ روز پیش، ۳۰,۴۱۶ تومان معامله شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۳۷ تومان کاهش، ۳۶,۲۱۵ تومان نرخ گذاری شد
کد خبر : ۵۶۳۷۸

قیمت دلار در بازار آزاد

نبض نفت _روز قبل دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۴۹,۱۸۰ (چهل و نه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ آگوست ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۵۷ درصدی به ۴۸,۹۰۰ (چهل و هشت هزار و نهصد ) تومان رسید

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۱,۳۲۰ (چهل و یک هزار و سیصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ آگوست ۲۰۲۳ - با کاهش ۰ درصدی به ۴۱,۳۱۸ (چهل و یک هزار و سیصد و هجده ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۷.۷۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۱۷۹ روز پیش تا ۴۴,۷۶۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ آگوست ۲۰۲۳ - به ۴۱,۵۴۹ (چهل و یک هزار و پانصد و چهل و نه ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

۱۷۹ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۱۸۰ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۱۸۰ روز پیش تا ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ آگوست ۲۰۲۳ - به ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۳۶,۴۵۲ (سی و شش هزار و چهارصد و پنجاه و دو ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ آگوست ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۶۵ درصدی به ۳۶,۲۱۵ (سی و شش هزار و دویست و پانزده ) تومان رسید.

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر