/
۰۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۹

قیمت دلار امروز جمعه 3 شهریور 1402

دلار در بازار آزاد در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰ تومان کاهش، ۴۸,۹۵۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در صرافی ملی با کاهش ۰.۰۲ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۴۱,۲۹۷ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل در بازار ۱۸۵ روز پیش نسبت به ۱۸۶ روز پیش، با ۳۲۱۱ تومان کاهش، ۴۱,۵۴۹ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار ۱۸۶ روز پیش نسبت به ۱۸۷ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۰,۴۱۶ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۴۸ تومان کاهش، ۳۶,۰۴۱ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر : ۵۶۵۱۱

قیمت دلار در بازار آزاد

نبض نفت _روز قبل دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۴۹,۱۵۰ (چهل و نه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۴ درصدی به ۴۸,۹۵۰ (چهل و هشت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۵ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۵ روز پیش تا ۴۱,۳۰۹ (چهل و یک هزار و سیصد و نه ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۰۲ درصدی به ۴۱,۲۹۷ (چهل و یک هزار و دویست و نود و هفت ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۷.۷۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۱۸۶ روز پیش تا ۴۴,۷۶۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ - به ۴۱,۵۴۹ (چهل و یک هزار و پانصد و چهل و نه ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

۱۸۶ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۱۸۷ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۱۸۷ روز پیش تا ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ - به ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۳۶,۱۸۹ (سی و شش هزار و یکصد و هشتاد و نه ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۴۱ درصدی به ۳۶,۰۴۱ (سی و شش هزار و چهل و یک ) تومان رسید.

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر