02 مهر 1402
کد خبر: ۵۶۵۱۳
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۷
سکه امامی با افزایش ۰.۰۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۷,۹۹۶,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر سکه گرمی با کاهش ۰.۸۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی

نبض نفت _روز قبل سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۲۷,۹۸۶,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و نهصد و هشتاد و شش هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۲۷,۹۹۶,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و نهصد و نود و شش هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ - به ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۹,۹۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ - به ۹,۹۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۸۴ درصدی به ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

منبع:اقتصادنیوز

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان