08 مهر 1402
کد خبر: ۵۶۶۴۹
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۴
دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۴۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۸,۸۸۰ تومان معامله شد.دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۴۱,۲۸۹ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار ۱۹۲ روز پیش نسبت به ۱۹۳ روز پیش، با ۳۲۱۱ تومان کاهش، ۴۱,۵۴۹ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۱۹۴ روز پیش، ۳۰,۴۱۶ تومان معامله شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲۸ تومان کاهش، ۳۶,۰۷۳ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد

نبض نفت -روز قبل دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۴۹,۱۰۰ (چهل و نه هزار و یکصد ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۴۸,۸۸۰ (چهل و هشت هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد کاهش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۱,۲۹۰ (چهل و یک هزار و دویست و نود ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۳ - به ۴۱,۲۸۹ (چهل و یک هزار و دویست و هشتاد و نه ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۷.۷۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۱۹۳ روز پیش تا ۴۴,۷۶۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۳ - به ۴۱,۵۴۹ (چهل و یک هزار و پانصد و چهل و نه ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

۱۹۳ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۱۹۴ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۱۹۴ روز پیش تا ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۳ - به ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۳۶,۲۰۱ (سی و شش هزار و دویست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۳۵ درصدی به ۳۶,۰۷۳ (سی و شش هزار و هفتاد و سه ) تومان رسید.

منبع :اقتصادنیوز

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان