08 مهر 1402
کد خبر: ۵۶۸۳۵
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۸
سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۱۷۰۰۰ تومان افزایش، ۲۸,۲۵۷,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد. نیم سکه با افزایش ۰.۶۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد. ربع سکه با افزایش ۰.۴۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد. هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی
نبض نفت -روز قبل سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۲۷,۸۴۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و هشتصد و چهل هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۱.۴۷ درصدی به ۲۸,۲۵۷,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار) تومان رسید.
قیمت نیم سکه
روز قبل نیم سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۶۶ درصدی به ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
قیمت ربع سکه
روز قبل ربع سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی
روز قبل هر سکه گرمی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۸۳ درصدی به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید.

منبع :اقتصادنیوز

 

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان