/
۲۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۵

قیمت دلار امروز جمعه 24 شهریور 1402

دلار در بازار آزاد در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۰۰ تومان افزایش، ۴۹,۷۵۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در صرافی ملی با افزایش ۰ درصدی نسبت به ۸ روز پیش، ۴۱,۲۸۷ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل با کاهش ۷.۷۲ درصدی نسبت به ۲۰۷ روز پیش، ۴۱,۵۴۹ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا در بازار ۲۰۷ روز پیش نسبت به ۲۰۸ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۰,۴۱۶ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا با افزایش ۰.۷۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳۶,۶۸۰ تومان معامله شد.
کد خبر : ۵۶۸۵۳

قیمت دلار در بازار آزاد
نبض نفت _۲ روز پیش دلار در بازار آزاد برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۳ روز پیش تا ۴۹,۴۵۰ (چهل و نه هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۶ درصدی به ۴۹,۷۵۰ (چهل و نه هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.
قیمت دلار در صرافی ملی
قیمت دلار در صرافی ملی شاهد افزایش ۰ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۸ روز پیش تا ۴۱,۲۸۴ (چهل و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۰ درصدی به ۴۱,۲۸۷ (چهل و یک هزار و دویست و هشتاد و هفت ) تومان رسید.
قیمت دلار در بازار متشکل
قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۷.۷۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲۰۷ روز پیش تا ۴۴,۷۶۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ - به ۴۱,۵۴۹ (چهل و یک هزار و پانصد و چهل و نه ) تومان رسید.
قیمت دلار در سامانه سنا
۲۰۷ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۲۰۸ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲۰۸ روز پیش تا ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ - به ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا
۲ روز پیش دلار کانادا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار کانادا که ۳ روز پیش تا ۳۶,۴۰۵ (سی و شش هزار و چهارصد و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۷۴ درصدی به ۳۶,۶۸۰ (سی و شش هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید.


منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر