/
۲۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۹

قیمت دلار امروز پنجشنبه 20 مهر 1402

دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۰۰ تومان کاهش، ۵۱,۲۰۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۱,۲۰۷ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۱,۲۰۷ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۱,۲۰۷ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۲۱ تومان کاهش، ۳۷,۶۶۷ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر : ۵۷۳۴۴

قیمت دلار در بازار آزاد
نبض نفت -امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۱,۸۰۰ (پنجاه و یک هزار و هشتصد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ - با کاهش ۱.۱۷ درصدی به ۵۱,۲۰۰ (پنجاه و یک هزار و دویست ) تومان رسید.
قیمت دلار در صرافی ملی
امروز دلار در صرافی ملی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ - به ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسید.
قیمت دلار در بازار متشکل
امروز دلار در بازار متشکل مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ - به ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسید.
قیمت دلار در سامانه سنا
امروز دلار در سامانه سنا مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ - به ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا
امروز دلار کانادا مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۳۸,۰۸۸ (سی و هشت هزار و هشتاد و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ - با کاهش ۱.۱۱ درصدی به ۳۷,۶۶۷ (سی و هفت هزار و ششصد و شصت و هفت ) تومان رسید.منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر