/
۲۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۹

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی پنجشنبه 20 مهر 1402

سکه امامی با افزایش ۱.۰۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه با افزایش ۱.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر سکه گرمی با افزایش ۱.۶۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
کد خبر : ۵۷۳۴۶

قیمت سکه امامی
نبض نفت _امروز سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ - با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
قیمت نیم سکه
امروز نیم سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ - با رشد ۱.۲۷ درصدی به ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
قیمت ربع سکه
امروز ربع سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ - با رشد ۱.۸۶ درصدی به ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ - با رشد ۱.۶۳ درصدی به ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.منبع :اقتصادنیوز

برچسب ها:

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر