/
۲۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۳

قیمت دلار امروز جمعه 21 مهر 1402

دلار در بازار آزاد با کاهش ۱.۱۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵۱,۲۰۰ تومان معامله شد.دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۱,۲۰۷ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۱,۲۰۷ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۱,۲۰۷ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا با کاهش ۱.۰۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۷,۶۸۳ تومان معامله شد.
کد خبر : ۵۷۳۶۶

قیمت دلار در بازار آزاد
نبض نفت -روز قبل دلار در بازار آزاد مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۵۱,۸۰۰ (پنجاه و یک هزار و هشتصد ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ - با کاهش ۱.۱۷ درصدی به ۵۱,۲۰۰ (پنجاه و یک هزار و دویست ) تومان رسید.
قیمت دلار در صرافی ملی
روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ - به ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسید.
قیمت دلار در بازار متشکل
روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ - به ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسید.
قیمت دلار در سامانه سنا
روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ - به ۴۱,۲۰۷ (چهل و یک هزار و دویست و هفت ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا
روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۳۸,۰۸۸ (سی و هشت هزار و هشتاد و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ - با کاهش ۱.۰۷ درصدی به ۳۷,۶۸۳ (سی و هفت هزار و ششصد و هشتاد و سه ) تومان رسید.منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر