/
۰۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱

رونمایی از کتاب "اعتبار اسنادی" با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون

از کتاب" اعتبار اسنادی " با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون رونمایی شد.
کد خبر : ۵۷۶۰۰

 به گزارش نبض نفت به نقل از بانک توسعه تعاون ؛ محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مراسم رونمایی از کتاب اعتبار اسنادی، توسعه انسانی را بارزترین متغیر کلیدی پیشرفت کشور خواند و افزود: اگر سرمایه انسانی مجهز به بینش، دانش و مهارت همسو با آرمانهای کشور باشد، مسیر توسعه کشور هموار خواهد شد.
وی انطباق مدیران بانک با شاخصهای"مدیر تراز انقلاب"را در کنار شاخصهای چون تعهد، تخصص، پاک دستی، فسادستیزی و دیگر شاخصها، بسیار مهم خواند و افزود :سرمایه انسانی بانک باید مزین به چنین تصویر شخصیتی و هویتی برای قدم نهادن در عرصه مدیریتی باشند.
شیخ حسینی با استمداد از بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به ویژه در دیدار اخیر با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور گفت :عبارت "العلم سلطان" یا "علم قدرت است" بیانگر استراتژیک بودن سرمایه انسانی صاحب علم در مسیر تحول و توسعه است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در بخش دیگری از سخنان خود اهتمام به توسعه سرمایه انسانی را حائز اهمیت بالایی خواند و عنوان کرد: توجه به سرمایه انسانی از راهبردهای بی بدیل مدیریت جدید بانک همسو با رویکرد تحول گرایانه محسوب می شود.
وی افزود اهتمام به مقوله فناوری نیز در رویکردهای تحول گرایانه بانک مطمح نظر هست؛ لکن همه ابزارهای بانکی و ابزارهای فناورانه در بستر دیجیتال نیز نیازمند سرمایه انسانی خلاق، نوآور، صاحب دانش و تجربه، دارای انگیزه و تعهد است .
شیخ حسینی در این خصوص مولفه آموزش و توانمندسازی برای توسعه سرمایه انسانی را مولفه تاثیر گذاری قلمداد و تبیین نمود فرهنگ سازمانی در سرلوحه همه برنامه توسعه و تحول قرار دارد و بعنوان متغیر تعدیل کننده برای سایر متغیرهای تحول و توسعه عمل می نماید.
وی همچنین تولید و اشتراک گذاری منابع علمی را مصداق بارز فرهنگ تحول گرای مبتنی بر سرمایه انسانی صاحب دانش و تجربه ذکر و اضافه نمود: تولید و انتشار کتاب اعتبار اسنادی در قالب یک کار تیمی با مشارکت همکاران صف و ستاد یکی از مصادیق عملی چنین رویکردی در بانک توسعه تعاون بوده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به فراگیر شدن سیاستها و شیوه های برای مدیریت سرمایه انسانی پایدار در سازمانهای مدرن در چند سال اخیر، گفت: در چارچوب سیاستهای مذکور موضوعاتی چون بهبود بهره وری، رضایت و ماندگاری سرمایه انسانی، حفظ و توسعه کارکنان، رضایت و وفاداری مشتریان و دیگر متغیرهای کلیدی کسب و کار دنبال می شود که برای توسعه پایدار بسیار کلیدی و حائز اهمیت است.
در ادامه حسن عاشقی رئیس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون با اشاره به دیدگاه و رویکردهای مدیرعامل بانک در حوزه های سرمایه انسانی، تربیت مدیران تراز انقلاب، حمایت از همکاران صاحب دانش و تجربه، سنجش و توسعه استعداد، توسعه فرهنگ، تحول گرایی، بسترسازی برای انتقال فناوری و نوآوری به بانک، گفت ماموریت و رسالت های بسیار مهم و حیاتی در مسیر تحول و سودآوری پایدار بانک در حوزه های مذکور برای مرکز آموزش و پژوهش مشهود است.
حسن عاشقی رییس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون در خصوص هدف و فرایند تولید کتاب "اعتبار اسنادی" تصریح نمود کتاب مذکور همسو با برنامه آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی بانک از سوی مرکز آموزش و پژوهش تولید و چاپ شده است. وی افزود این کتاب به منظور ترغیب و تشویق همکاران بانک با رویکرد مدیریت دانش و تجربیات سرمایه انسانی، توسط همکاران محترم جناب آقای میثم احمدی رییس دایره ارزی شعبه مرکزی تبریز و جناب آقای عباس شریفی بازرس وقت مدیریت شعب استان اصفهان و رئیس اداره کل خارجه کنونی بانک نگارش یافته است که اهتمام این همکاران عزیزان شایسته تقدیر است.
رئیس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون در پایان ضمن قدردانی از حمایت های مدیرعامل بانک در زمینه توسعه سرمایه انسانی و رهنمودهای کارگشای ایشان در زمینه مدیریت دانش و تجربیات سرمایه انسانی، گفت مرکز آموزش و پژوهش مرکز ثقل توسعه و سودآوری بانک از مسیر هم افزایی علمی است و از همه مدیران و کارکنان بانک به منظور تولید و اشتراک گذاری دانش و تجربیات در حوزه های مختلف با سازوکارهایی چون تولید و اشتراک گذاری کتاب های کاربردی و فیلم های آموزشی تخصصی استقبال می نماید.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر