/
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۰

گزارش تصویری نبض نفت از توسعه پترو ایران در بیست و هشتمین نمایشگاه نفت تهران

گزارش تصویری نبض نفت از غرفه توسعه پترو ایران نشان میدهد این شرکت در بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران روزهای بسیار شلوغی را سپری کرده است.
..
کد خبر : ۶۱۱۵۱

گزارش تصویری از سیدابراهیم حسینی

گزارش تصویری نبض نفت از غرفه شرکت توسعه پترو ایران نشان میدهد این شرکت در بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران روزهای بسیار شلوغی را سپری کرده است. حضور بازدیدکنندههای خارجی از این شرکت نیز چشمگیر بود. همچنین در این چند روز شاهد تردد بسیاری از مدیران شرکتهای بخش خصوصی در غرفه توسعه پترو ایران بودیم که تمایل داشتند با این شرکت همکاری داشته باشند.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر